Norsk terminologi i signalbehandling

Norwegian-English Signal Processing Terms

Norsk

English

Digital signalbehandling:

Digital signal processing:

Foldingsfeil/aliasing Aliasing error
Konvolusjon (folding) Convolution
Punktprøving, avtasting, sampling Sampling
Spektrum/spekteret Spectrum
Sanntidsprosessering Real-time processing
Hvit/farget/rosa støy (1/f støy) White/colored/pink noise (1/f noise)

Filtrering:

Filtering:

Inngang/utgang Input/output
Lavpassfilter Lowpass filter
Båndpassfilter Bandpass filter
Høypassfilter Highpass filter
Allpassfilter Allpass filter
Knekkfrekvens Cut-off frequency
Demping (attenuasjon) Attenuation
Gruppeforsinkelse Group delay
Faseforsinkelse Phase delay

Rom-tid signalbehandling:

Space-time signal processing:

Strålingsdiagram Beampattern
Stråleformer Beamformer
Hovedlobe Main lobe
Sidelobe Side lobe
Gitterlobe Grating lobe
Sinking (sakking) Slowness

Statistisk signalbehandling:

Statistical signal processing:

Estimeringsteori Estimation theory
Varians Variance
Standardavvik Standard deviation
Forventningsrett Unbiased
Forventningskjevhet Bias
Rimelighetsfunksjon Likelihood function
Publisert 14. nov. 2020 13:41 - Sist endret 17. nov. 2020 12:05
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere