Mulige M. Sc. oppgaver

Generelt

Ta kontakt og kom gjerne innom så kan vi diskutere muligheter. Du kan få noen ideer også ved å se på listen over nåværende M.Sc. oppgaver på DSB-gruppen. En av de tingene jeg legger vekt på er å lage oppgaver som er interessante nok til at de lar seg publisere utad, samtidig gir det god trening for deg som student på å presentere ditt arbeid. Du kan se av listen over tidligere oppgaver at flere av mine studenter har vært på konferanser nasjonalt og internasjonalt og presentert sitt stoff. Rekorden til nå var en gratis tur til Japan.

Ultralyd/RFID innendørs posisjoneringssystem

I "the Internet of things" er posisjonering sentralt. Vi har jobbet de siste årene med å utvikle et konsept for innendørsposisjonering basert på hybrid RFID (Radio Frequency Identification) og ultralyd. Til det er det laget en hardware demonstrator som er en ultralydsender/mottaker basert på en mikrokontroller. Ultralydposisjonering foregår på tre nivåer:

  1. Da ultralyd ikke går ut av rom med lukkede dører er den mer pålitelig enn RF til å angi hvilket rom et objekt eller en person er i med 100% presisjon.
  2. Vår hardware kan også måle mottatt ultralydnivå og det kan brukes til å finne posisjon på ca 1 meters nøyaktighet, f.eks hvilken seng man er i i et rom i et sykehus eller hvilken bås i et kontorlandskap man befinner seg i.
  3. Ultralyd er også følsomt for bevegelse og vi har demonstrert måling av Dopplerskift med vår hardware som gjør at små hastigheter kan måles pålitelig.

Mulige oppgaver:

  1. Integrere ultralydenheten med en standard RFID-sender/mottaker, dvs linke sammen to kort.
  2. Evaluere (ta opp data) fra en styrbar ultralydsender som skal brukes primært til nøyaktighet på nivå 2 over. Ultralydsenderen er under utvikling nå og oppgaven går ut på å sette den ut i et rom og følge utstyr i rommet og evaluere posisjoneringsnøyaktighet.
  3. Lage integrert hardware med både ultralyd og RFID, dvs integrere alt på ett kort.
  4. Videreutvikle array-basert, styrbar ultralydsender basert på FPGA.

Referanser:

  • S. Holm, "Hybrid ultrasound-RFID indoor positioning: Combining the best of both worlds," IEEE Int. Conf. RFID, Orlando, FL, April, 2009.
  • Se Egen side om ultralydposisjonering

 

 

Publisert 10. mars 2011 12:45 - Sist endret 11. mars 2020 16:01