Tore Amundsen

Bilde av Tore Amundsen
English version of this page
Telefon +47 22840666
Brukernavn
Besøksadresse Sem Sælands vei 24 Fysikkbygningen 0371 Oslo
Postadresse Postboks 1048 Blindern 0316 Oslo
Andre tilknytninger Fysisk institutt

Faglige interesser

Faste stoffers fysikk og materialvitenskap. Grunnforskning i deler av fysikken som grenser opp mot

 anvendelser som superledning og nanoteknolog.

Faste stoffers elektroniske egenskaper ved temperaturer ned mot det absolutte nullpunkt (- 273 grader C).

 

Bakgrunn

Vit.assistent/universitetslektor(vikar)/stipendiat NAVF og NTNF  1961 - 1969           

Førsteamanuensis Fysisk institutt, UiO  1969 - 1991 

 Professor Fysisk institutt, UiO 1991- 2002.

Studieopphold ved University of Bristol, England  1964-65

og Kamerlingh Onnes Laboratory, University of Leiden, Nederland 1975-76.

                                                                                                       

Verv

Visebestyrer/Bestyrerved Fysisk institutt, UiO, 1978-1984

Dekanus ved Det matematisk - naturvitenskapelige fakultet 1984-1990

Medlem av interimstyret/styret for Universitetsstudiene på Kjeller (UNIK) 1985 - 1989.

Rådgiver ved Universitetsdirektørens kontor 1990 - 94.

Styreleder / Daglig leder i Senter for materialforskning/Senter for materialvitenskap, UiO, 1990-2002

Rådgiver ved Senter for materialvitenskap og nanoteknologi (SMN), UiO, 2004 - 2006.

 

Samarbeid

Rådgiver ved UiO og Norges Teknisk Naturvitenskapelige forskningsråd NTNF (senere Norges forskningsråd) 1990-1994,

og i denne tiden blant annet knyttet til NTNFs informasjonskontor for EUs program for utdanning og teknologi COMETT.

Styrefomann i COMETT-programmet UETP-EEE (University-Enterprise-Training-Partnership for Environmental Engineering Education) 1990-1997.

Norsk representant i NATO Science Committee 1995-1999 og medlem av Technical Committee  Physics i EU programmet COST 2000-2006..

Styreleder for Norsk Synkrotronforskning AS (NSF) 1998-2006.

Leder av et utvalg for å utrede behov for "Svært kostnadskrevende eksperimentelt utstyr og infrastruktur innnen naturfag og teknologi". Rapporten Storutstyr kom I januar 2005.

 

 

Publikasjoner:

 

  T. Amundsen and T.Olsen:            

                "Oscillatory thermal magnetoresistance in aluminium",

                Physics Letters, 4, 304 (1963)

 

T. Amundsen and T. Olsen:             

                "Size-dependent thermal conductivity of aluminium films",

                Phil. Mag., 11, 561 (1965)

 

T. Amundsen:                                     

"Measurements of the high field Hall effect of indium by the helicon   resonance method", Proc.Phys.Soc., 88,757 (1966)

 

T. Amundsen and P. Seeberg:

                "The high field Hall effect of aluminium", Physics Letters, 25A, 718 (1968)

 

T. Amundsen:                                     

                "Size effects in the thermal Hall effect of aluminium films",

                Phil. Mag., 17, 107 (1968)

 

T. Amundsen:                                     

                "The Rigi-Leduc effect of pure aluminium in high magnetic fields",

                Phil. Mag., 17, 1303 (1968)

 

T. Amundsen and P. Seeberg:

                "Galvonomagneic effects in aluminium studied by means of helicon resonances",

 J. Phys. C, 2, 6904 (1969)

 

T. Amundsen:                                     

                "Measurements of the thermal Hal effct of indium",

                Physics Letters, 29A, 209 (1969)

 

 T. Amundsen:                                    

                "The Righi-Leduc effect of aluminium and indium",

                Phil. Mag., 20, 687 (1969)

 

 T. Amundsen and R.P. Søvik:

                "The thermal magetoresistance of aluminium",

                J. Low. Temp. Physics, 2, 121 (1970)

 

T. Amundsen, A. Myhre and J.A.M. Salter:

                "The Wiedemann-Franz ratio of aluminium at liquid helium temperatures",            

               Phil. Mag., 25, 513 (1972)

 

T. Amundsen and P. Jerstad:           

                "Audiofrequency helicons in aluminium", J. Phys. F, 2, 657 (1972)

 

T. Amundsen and Ø. Kverndalen:

                "A note on the anisotropy of the thermal magnetoresistance of aluminium",

                Phys.Letters, 43A, 9 (1973)

 

T. Amundsen, J.M. Bjerkholt and R. Risnes:

                "Longitudinal magnetoresistance of thin aluminium single crystals";       Phil.mag., 28, 797 (1973)

 

T. Amundsen and P. Jerstad:

                "Linear magnetoresistance of Al", J. Low. Temp.Phys., 15, 459 (1974)

 

T. Amundsen, B. Berbom and H.G. Bratsberg:

                "A note on the lattice heat conductivity of aluminium alloys",

                J. Phys. F: Metal Phys., 5, 43 (1975)

 

T Amundsen and B.H. Verbeek:

                "Effect of alloying on the lattice heat conductiviuty of aluminium alloys",             

              Physica, 81B, 319 (1976)

 

B.H. Verbeek, T. Amundsen and C. van Dijk:

                Magnetic diffuse neutron scattering on dilute Pd(Mn) alloys",

                Proc. ICM 1976, Physica, 86-88B, 482 (1977)

 

T. Amundsen, O. Furuseth and R.P. Søvik:

                "The lattice conductivity of Al at low temperatures", J. Phys. F, 7, L159 (1977)

 

T. Amundsen and R. Risnes:

                "Comment on phase comparisons in size effects",

                Phys. Rev. B, 16, 5592 (1977)

 

 T. Amundsen and J.A.M. Salter:

                "A note on the low-temperature lattice thermal conductivity of K",

                Phys. Rev. B, 23, 931 (1981)

 

Publisert 22. sep. 2011 08:42 - Sist endret 14. feb. 2014 14:16