REAL Undervisning for Fysisk institutt

MatNat arrangerer 16. august sitt REAL Undervisning for alle undervisere ved fakultetet, se program her. Vi oppfordrer alle til å melde seg på.

Fysisk institutt følger opp etter lunsj med en parallellsesjon, se program under.

For gruppelærere, både innleide og stipendiater:

  • Tidrommet i Entropia: Gruppelærerkurs med Henrik Andersen Sveinsson og Anne Brugård

 

For alle andre vitenskapelig ansatte:

  • Store fysiske auditorium, 12:30 - 12:50: Orientering
    Martine Ruud  har gjennomgått tekstene som beskriver våre masterprogrammer og tilhørende studieretninger, og orienterer om resultatet av dette. Forslag til nye tekster foreligger allerede og er ute til høring (kontaktpersoner for hver studieretning har fått siste utkast). Frist for innsigelser blir ca. 20. august før forslagene blir behandlet av programråd, ledelsen, Utdanningsutvalget før de til slutt må godkjennes av fakultetet. Det blir på møtet anledning til å komme med kommentarer og å stille spørsmål.
     
  • Store fysiske auditorium, 12:50 - 14:00: Diskusjon

Mulige masteroppgaver skal legges ut på nett, slik at studentene kan få et inntrykk av hva de kan velge blant og hva en masteroppgave er. Men hvordan bør vi presentere masteroppgaver på nett? Diskusjonen ledes av utdanningsleder Arnt Inge Vistnes.

Publisert 26. juli 2018 10:40 - Sist endret 6. aug. 2018 13:11