Mastereksamen: Klaus Normann

Birkeland currents derived from EISCAT measurements: two case studies

  • Masterprogram: Fysikk
  • Studieretning: Romfysikk og atmosfærisk fysikk
  • Ekstern sensor: 1.amanuensis Lisa Baddeley, UNIS
  • Intern sensor: professor Joakim Bergli
  • Veileder: 1.amanuensis Lasse Clausen, professor Jøran I. Moen

Etter presentasjonen vil kandidaten bli eksaminert på rom Berzelius i Kjemibygningen.

Publisert 13. mars 2018 07:30 - Sist endret 13. mars 2018 07:30