Mastereksamen: Frida Woldstad Furmyr

New experimental constraint on the reaction rate of 67Zn(n,γ)68Zn

  • Masterprogram: Fysikk
  • Studieretning: Kjerne- og partikkelfysikk
  • Ekstern sensor: dr. Ioana Gheorghe, IFIN, Romania
  • Intern sensor: professor Eli Olaug Hole
  • Veiledere: forsker Gry Merete Tveten, forsker Ann-Cecilie Larsen

Etter presentasjonen vil kandidaten bli eksaminert på rom Ø424.

Publisert 18. juni 2019 14:20 - Sist endret 18. juni 2019 14:36