Mastereksamen: Oda Kristin Berg Langrekken

Search for heavy Majorana neutrinos and right-handed W gauge bosons in 13 TeV proton-proton collisions at the LHC

  • Masterprogram: Fysikk
  • Studieretning: Kjerne- og partikkelfysikk
  • Ekstern sensor: professor Bjarne Stugu, Universitetet i Bergen
  • Intern sensor: førsteamanuensis Øystein Prytz
  • Veiledere: professor Farid Ould-Saada, forsker Magnar Kopangen Bugge

Etter presentasjonen vil kandidaten bli eksaminert på rom Ø257.

Publisert 20. mai 2019 13:56 - Sist endret 20. mai 2019 13:56