Mastereksamen: Arnlaug Høgås Skjæveland

Ionosfæriske scintillasjoner på GNSS-signaler over Dronning Maud Land, Antarktis: statistikk og kasusstudier

  • Masterprogram: Fysikk
  • Studieretning: Romfysikk og -teknologi
  • Ekstern sensor: forsker Vegard Lundby Rekaa, Solobservatoriet
  • Intern sensor: professor Joakim Bergli
  • Veileder: professor Wojciech Miloch

Eksamenen gjennomføres digitalt via zoom.

Publisert 25. mai 2020 10:35 - Sist endret 25. mai 2020 10:35