Mastereksamen: Mari Robstad Guttormsen

Elevers forståelse av og begreper om drivhuseffekten i naturfaget på ungdomstrinnet

  • Masterprogram: Lektorprogrammet
  • Studieretning: Realfag
  • Ekstern sensor: Gerd Johansen, Institutt for lærerutdanning og utdanningsvitenskap, NMBU
  • Intern sensor: Helge Balk
  • Veiledere: Ellen K. Henriksen, Øystein Sørborg, Wenche Erlien

Etter presentasjonen vil kandidaten bli eksaminert på rom V207.

Publisert 20. mai 2022 09:30 - Sist endret 20. mai 2022 09:30