Mastereksamen: Kari Hageland

Klimafysikk i lærebøker - En analyse av hvordan lærebøkene i fysikk 1 Ergo og Kraft har tolket læreplanen innen temaene klima, miljø og bærekraft etter fagfornyelsen

  • Masterprogram: Lektorprogrammet
  • Studieretning: Realfag
  • Ekstern sensor: Berit Bungum (NTNU)
  • Intern sensor: Erik Adli
  • Veiledere: Ellen K. Henriksen, Maria Vetleseter Bøe

 

Publisert 16. juni 2022 09:44 - Sist endret 16. juni 2022 09:44