Mastereksamen: Jouan Jumah Hamid

Nano-modifications and influence of nanoparticles on superconducting properties of YBa2Cu3Ox

  • Masterprogram: Fysikk
  • Studieretning: Materialer, nanofysikk og kvanteteknologi
  • Ekstern sensor: forsker Henrik Høyer, NTNU
  • Intern sensor: professor Heidi Sandaker
  • Veileder: professor Pavlo Mikheenko

Etter presentasjonen vil kandidaten bli eksaminert på romV207.

Publisert 30. mai 2022 22:04 - Sist endret 30. mai 2022 22:04