English version of this page

Avslutning av masterstudiet

Avsluttende eksamen på masterstudiet består av innlevering av masteroppgaven, og en offentlig presentasjon med eksaminasjon etterpå.

 

Krav før eksamen

Dette må være på plass i forkant av innlevering:

  • Bachelorgraden eller tilsvarende, inkludert alle faglige krav, må være bestått semesteret før du leverer oppgaven.
  • Semesteravgiften må være betalt og du må ha semesterregistrert deg
  • Det teoretiske pensumet i mastergraden være  fullført og bestått. 

Frist for innlevering av masteroppgaven

Frist for innlevering av masteroppgaven er normalt 15.mai. Fristen for innlevering av din masteroppgave er registrert i StudentWeb. Oppgaven må leveres senest tre uker før den avsluttende presentasjonen og eksamenen. Det er veilederen din som skal finne ekstern sensor og avtale tid for eksamen med deg og sensor.

Innlevering

  1. Du må laste opp masteroppgaven din i DUO, UiOs vitenarkiv gjennom StudentWeb. Informasjon om hvordan du gjør dette finne du på nettsidene til Universitetsbiblioteket. Dersom oppgaven din skal klausuleres angir du dette når du laster den opp.
  2. Du må sende oppgaven din som pdf via UiOs filesender-tjeneste (https://filesender2.uio.no/ ) til studieinfo@fys.uio.no. I emne-feltet må det stå "(Ditt navn) - masteroppgave".

Trykking av masteroppgave

Våren 2020 og inntil annen beskjed blir gitt er det ikke krav om å levere papirversjon av oppgaven til Fysisk institutt.

Fysisk institutt dekker trykking av tre eksemplarer til eget bruk for de som ønsker det. Trykking må da bestilles hos Reprosentralen, se veiledning for bestilling. Koststed som skal oppgis er 15100000 og delprosjektkode er 102424009.

Avsluttende presentasjon og eksamen

Masterstudiet avsluttes gjennom en presentasjon av oppgaven og eksaminasjon/samtale med eksamenskomiteen. Presentasjonen skal vare 30 minutter. Du skal gi en oversikt over oppgaven. Presentasjonen skal være på et nivå som gjør det mulig for masterstudenter i andre forskningsgrupper ved instituttet å forstå den. Etter den offentlige presentasjonen følger en muntlig eksaminasjon/samtale om oppgaven med eksamenskommisjonen. Presentasjonen kan sammen med eksaminasjonen/samtalen være justerende på sensuren for masteroppgaven.

Informasjon om tidspunkt og sted for mastereksamen blir publisert på nettsiden til Fysisk institutt.

Karaktersetting av masteroppgave:

Alle masteroppgaver som leveres ved MN fakultetet etter 1. april 2014 skal vurderes og sensureres etter nye karakterbeskrivelser.

Digital mastereksamen

På grunn av covid-19 situasjonen må noen mastereksamener gjennomføres digitalt. Dette betyr at du må gjøre noen tekniske forberedelser. Det er utarbeidet en veiledning for dette. 

Informasjon om mastereksamenen din vil bli publisert på nettsidene til Fysisk institutt, men lenke til zoom rommet vil ikke bli lagt ut. Du står fritt til å invitere andre til presentasjonen. Det skal ikke foretas opptak av muntlig eksamen.

 

Vitnemål

Du vil få et digitalt vitnemål etter at mastereksamenen er bestått og MN-fakultetet har registrert graden din. Dersom du har behov for et vitnemål i papirform kontakter du MN Studieinfo. 

Publisert 10. mai 2020 18:34 - Sist endret 21. sep. 2021 14:33