English version of this page

Deltid og permisjon

Det er mulig å søke om deltidsstudier og permisjon fra studiet. Frist 1. september og 1. februar, eventuelt rett etter kontraktsinngåelse eller mottatt dokumentasjon.

Deltidsstudium

Du kan søke til programrådet om å få gjennomføre masterstudiet på deltid. Programrådet kan innvilge inntil 50% deltid. Gyldige grunner for å søke om godkjent studium på deltid, kan blant annet være undervisningsoppgaver eller annet arbeid eller organiserte studentaktiviteter av et visst omfang. Det kreves skriftlig dokumentasjon av forholdet som er grunn til søknaden. Søknadsskjema må fylles ut og signeres av veileder og deg selv, og leveres til programkoordinator. Deltid innvilges for inneværende og fremtidige semester, ikke for gjennomførte semestre.

Permisjon

Du kan søke til programrådet om å få godkjent permisjon fra studiet. Gyldige grunner for å søke om godkjent permisjon kan blant annet være omsorgsansvar, verneplikt eller sykdom, eller dersom studenten er aktiv i toppidrett på landslagsnivå, har et engasjement i kulturaktiviteter på nasjonalt nivå, eller er aktiv i politiske aktiviteter på nasjonalt nivå. Det kreves skriftlig dokumentasjon av forholdet som er grunn til søknaden. Søknadsskjema må fylles ut og signeres av veileder og deg selv, og leveres til programkoordinator. Permisjon innvilges normalt ikke for første semester av studieprogrammet.

 

Publisert 15. mai 2019 14:40 - Sist endret 20. jan. 2021 10:33