English version of this page

Deltid, permisjon og utsettelse

Masterstudenter ved Fysisk institutt kan søke om forlengelse i form av deltid, permisjon eller utsettelse, og det gjelder forskjellige frister og regler. Les mer om dette nedenfor.

Deltidsstudium

Du kan søke til programrådet om å få gjennomføre masterstudiet på deltid. Programrådet kan innvilge inntil 50% deltid. Gyldige grunner for å søke om studium på deltid, kan blant annet være arbeid eller organiserte studentaktiviteter av et visst omfang, omsorgsoppgaver eller kronisk sykdom. Det kreves skriftlig dokumentasjon av forholdet som er grunn til søknaden. Søknadsskjema må fylles ut og signeres av veileder og deg selv, og leveres til programkoordinator. Deltid innvilges for inneværende og fremtidige semester, normalt ikke for gjennomførte semestre.

Skjema

Ved sykdom brukes digitalt skjema som forklart nedenfor.

For søknader som ikke krever sensitiv dokumentasjon, benyttes følgende:

Skjema i Word - Skjema i PDF

Frist 

30. juni for påfølgende høst / 31. desember for påfølgende vår, eller så snart du har relevant dokumentasjon.

Det første semesteret på masterstudiet er fristen 1. september.


Permisjon

Du kan søke til programrådet om å få godkjent 100 prosent permisjon fra studiet i en periode. Gyldige grunner for å søke om godkjent permisjon kan blant annet være omsorgsansvar, verneplikt eller sykdom, eller dersom studenten er aktiv i toppidrett på landslagsnivå, har et engasjement i kulturaktiviteter på nasjonalt nivå, eller er aktiv i politiske aktiviteter på nasjonalt nivå. Det kreves skriftlig dokumentasjon av forholdet som er grunn til søknaden. Permisjon innvilges normalt ikke for første semester av studieprogrammet. Ved aktiviteter på nasjonalt nivå, må det dokumenteres at hovedveileder godkjenner søknaden, ved for eksempel en vedlagt epost.

Skjema

Felles, digitalt skjema ved UiO.

Frist 

30. juni for påfølgende høst / 31. desember for påfølgende vår, eller så snart du har relevant dokumentasjon.

Det første semesteret er fristen 1. september.


Utsettelse

Du kan søke om utsettelse ved uforskyldte problemer med prosjektet eller ved kortvarig sykdom hos deg selv, din veileder eller dine barn.

Skjema

Ved sykdom brukes digitalt skjema som forklart nedenfor.

For søknader som ikke krever sensitiv dokumentasjon, benyttes følgende:

Skjema i Word - Skjema i PDF

Frist 

Det er ingen frist for å søke om utsettelse ved akutt oppståtte situasjoner.


Skjema som brukes ved sykdom

Her bruker vi et felles UiO-skjema, og du finner mer informasjon på nettsiden.

Du må velge riktig fakultet og institutt, og velge masteroppgave og fylle inn emnekoden på din masteroppgave, se tabellen nedenfor.

Program / Studieretning Emnekode
Master i fysikk FYS5960
Master i Elektronikk, informatikk og teknologi EIT5960
Computational Science - Physics CS5960PHYS
Computational Science - Materials Science CS5960MASC

Nettskjemaet håndterer sensitiv personinformasjon på en sikker måte.

Publisert 15. mai 2019 14:40 - Sist endret 27. apr. 2022 09:46