Pågående og avsluttede masteroppgaver

Her kan du få veiledere fra: Teoretisk fysikk (alle ansatte) og fra Kondenserte fasers fysikk (Luiza Angheluta, Joakim Bergli og Eirik Flekkøy)