Fysikkdidaktikk

Tittel Publisert Veileder(e)
Elevers læring i fysikk eller naturfag gjennom arbeid på viten.no 30. aug. 2022
Korleis jobbar elevar med praksisar og tenkemåtar i fysikk? 30. aug. 2022
Læring av anvendt fysikk som del av naturfag for yrkesfag 30. aug. 2022
Korleis forstår elevar begrepa kvanteobjekt, superposisjon og måling i kvantefysikk? 9. des. 2019
Hvordan motiverer UiO sine skolebesøks-ordninger til valg av realfaglig høyere utdanning? 7. juni 2019
Hvordan legge til rette for motivasjon og læring for elever som besøker Solobservatoriet på Harestua? 7. juni 2019
Fysikk på YouTube: Oppfølging av tidligere masteroppgave 7. juni 2019
Utvikling av læreridentitet blant lektorstudenter i fysikk ved UiO 7. juni 2019
Lag et fagdidaktisk begrunnet og utprøvd undervisningsopplegg innen et nytt fysikk-tema i skolens læreplan 7. juni 2019
Kritisk analyse av fysikkinnhold i nye fysikk- og naturfag-lærebøker 7. juni 2019
Kritisk analyse av fysikkinnhold i nye læreplaner i fysikk/naturfag i norsk skole 7. juni 2019
TIDLIGERE UTFØRTE OPPGAVER 9. sep. 2018