Kritisk analyse av fysikkinnhold i nye læreplaner i fysikk/naturfag i norsk skole

Hvilke begreper, teorier og arbeidsmåter innen fysikk beskrives i de nye læreplanene for norsk skole, og hvordan samsvarer dette med vitenskapsteoretiske perspektiver, samfunnets behov, historiske linjer og formål med utdanningen?

Hva er de sentrale begrepene og «store ideene» fra fysikkfaget som alle elever bør få med seg fra skolegangen og inn i livet? For tiden (2018-2019) arbeider en gruppe på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet med å foreslå nye læreplaner for naturfag i skolen (1. trinn til Vg1). En teoretisk rettet fysikkdidaktikk-oppgave kan være en kritisk analyse av fysikk-innholdet i de nye læreplanene. Oppgaven kan også avgrenses til bare deler av fysikkfaget eller til bare visse skoletrinn, f.eks. ungdomstrinn og naturfaget i Vg1. En slik oppgave kan også utvides med en liten, empirisk undersøkelse, f.eks. blant lærere, fysikere eller elever, om deres tanker om den foreslåtte læreplanen og om hva som er sentralt i et naturfag for alle elever. For å velge denne oppgaven, bør du like å reflektere over store spørsmål og ha lyst til å sette deg inn i teorier for læreplaner og for skolens oppgave og funksjon i samfunnet, og for hva fysikk er (altså vitenskapsteori). 

Fagdidaktisk forskning benytter seg av samfunnsvitenskapelige forskningsmetoder, for eksempel i form av spørreskjemaer eller intervjuer av elever, studenter eller lærere. Det innebærer at masterstudenter i fysikkdidaktikk ofte trenger å inkludere emner på UV-fakultetet i sine masteremner. Veiledere: Maria Vetleseter Bøe (m.v.boe@fys.uio.no), Ellen K. Henriksen (e.k.henriksen@fys.uio.no )

Emneord: læreplan, fysikk
Publisert 7. juni 2019 13:39 - Sist endret 4. aug. 2022 09:23

Omfang (studiepoeng)

60