Søk etter mørk materie med Cherenkov Telescope Array

Cherenkov Telescope Array (CTA) er et nytt observatorium som har byggestart i 2022.

Masterstudenten skal se på simuleringer av kosmiske stråler som kommer til å treffe CTA teleskopene for å finne ut hvor godt vi kan observere mørk materie fra forskjellige steder i universet og hvor mye data som trengs for å kunne gi et bedre resultat enn dagens teleskoper. Studenten utvikler kunnskap om partikkelfysikk, astrofysikk, cherenkov detektorer, simuleringsverktøy, statistikk.

Emneord: CTA, Mørk materie, Dark Matter, Astroparticle physics
Publisert 15. mars 2021 14:16 - Sist endret 15. mars 2021 14:16

Veileder(e)

Omfang (studiepoeng)

60