Utvikling av pixel detektorer for å oppgradere ATLAS detektoren

Når LHC på CERN blir oppgradert til høyere intensitet må mange av detektorene i ATLAS byttes innen 2027. I Norge deltar vi i utviklingen av pixel detektorer og vi får stadig nye sensorer som skal bygges til moduler og testes.

Studenten kan velge mellom følgende oppgaver:

  • Modulbygging av SINTEF 3D sensorer;
  • Delta i ATLAS-testbeam på CERN og bidra til analyse av testbeam-data;
  • Karakterisering av nye tynne 3-D pixel sensorer produsert av SINTEF og bygging av detektor-moduler;
  • Videreutvikle en metode (basert på Compressed Sensing) for 3-D målinger av pixel sensorer.

Studentene utvikler kunnskap om detektorutvikling, sensorutvikling i samarbeid med SINTEF, silisumdetektorer, dataanalyseverktøy, elektronikk. Studentene får anledning til kortere eller lengre utenlandsopphold ved CERN, f.eks. gjennom CERNs sommer skole, trening og testbeam aktiviteter.

Emneord: ATLAS, LHC, detektorer, CERN
Publisert 15. mars 2021 14:20 - Sist endret 15. mars 2021 14:20

Omfang (studiepoeng)

60