English version of this page

Informasjon for nye masterstudenter ved Fysisk institutt

Mange studenter på universitetsplassen.
Foto: UiO

Programsider

Det forventes at du jevnlig besøker programmets nettsider. Her vil det bli lagt ut viktige beskjeder til studentene, og i tillegg inneholder siden mye nyttig informasjon om masterstudiet, slik som oppbygning.

E-post

Alle masterstudenter får en egen e-post-adresse ved UiO. Det forventes at alle sjekker denne e-posten jevnlig, da studieadministrasjonen her sender ut viktig informasjon til studenter. Dersom du har en privat e-post-adresse fra før og ønsker å bruke denne anbefaler vi at du videresender e-poster fra UiO-adressen til din private. Dette kan settes opp på brukerinfo-siden.

Les mer om UiO-epost her.

Kontaktperson for programmet

I henhold til masterreglementet skal alle masterstudenter få oppnevnt en kontaktperson. Kontaktpersonen skal hjelpe deg til å komme i gang med masterstudiet og til å finne veileder og masteroppgave.

Kontaktpersoner

Obligatoriske HMS-kurs

Studenter som er tatt opp til masterprogrammet i Computational Science må gjennomføre emnene:

Studenter som er tatt opp til masterprogrammet i Fysikk må gjennomføre emnene:

Veileder og masteroppgave

Masteravtale og prosjektbeskrivelse skal leveres inn 1. desember (1. september om du skal inkludere 20 studiepoeng fra tidligere eller mer). Vi vil sterkt anbefale å bruke de første tre ukene inkludert studiestartuka til å finne veileder og gjerne også en oppgave. Hvis dette utsettes må det gjøres samtidig med at du har innleveringer og eksamener i emner.

Du kan få hjelp av din kontaktperson og kan i tillegg bli inspirert her:

Mulige oppaver and Leverte oppgaver

Frister

Deltidsstudier

Dersom du tenker deg å studere på deltid, må du søke programrådet om dette så raskt som mulig etter opptak, eller så snart du vet at studieprogresjonen din er endret. Søknader om deltidsstudier i etterkant innvilges ikke. Les mer om deltidsstudier her.

Gjennomført emner du ønsker å inkludere som del av teoretisk pensum før opptak?

Dersom du har gjennomført emner som skal være en del av teoretisk pensum før opptak vil dette normalt gi fratrekk i tid for masteroppgavens innleveringsdato. Emner som er gjenstående fra bachelorgrad kan likens gi tillegg i tiden, men alle gjenstående emner fra bachelorgraden må være gjennomført innen 12 måneder etter opptak.

Alle søknader som skal behandles av programrådet leveres programkoordinator for ditt program.

Sensur av masteroppgave

For studenter som er tatt opp på masterprogrammer ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetet fra og med høsten 2012 gjelder nye karakterbeskrivelser for sensur av masteroppgaven.

Publisert 26. juni 2013 10:51 - Sist endret 11. aug. 2022 11:00