Teknisk utstyr i auditoriene i Fysikkbygningen

Trenger du hjelp med det audiovisuelle utstyret?

Ved problemer kan du sende e-post til av-hjelp@fys.uio.no

 

 

Publisert 19. jan. 2011 15:20 - Sist endret 15. jan. 2018 14:04