Partikkeleventyret

En interaktiv, prisvinnende reise blant kvarker, nøytrinoer, antimaterie, ekstra dimensjoner, mørk materie, akseleratorer og detektorer fra The Particle data group ved Lawrence Berkeley National laboratory. Partikkeleventyret er oversatt til norsk av forskningsgruppa for eksperimentell partikkelfysikk.

NB! Partikkeleventyret finnes i en nyere utgave på engelsk: Particle adventure

Standardmodellen

Lenge har mennesket spurt seg: "Hva er verden laget av"? og "Hva holder den sammen"?

Akseleratorer og partikkeldetektorer

For å teste teoriene, utfører fysikerne eksperimenter for å finne ut av det de ikke vet. Slike eksperimenter kan være små og enkle, eller store og kompliserte.

Uløste mysterier

Hvorfor er det akkurat tre generasjoner av kvarker og leptoner? Hvordan passer tyngdekraften inn i alt dette?