Vi takker...

Tilrettelagt for det nye UiO-web oppsettet av Kjell Martin Danielsen, med støtte fra Lars Bugge, Hilde Lynnebakken, Pål Flodin Andersen, Jørgen Grønlund og Stian F. Kristensen, 2010-2011.

Denne norske versjonen av Partikkeleventyret er oversatt og tilrettelagt av Lars Bugge, Kjell Martin Danielsen og Unni Fuskeland ved Fysisk institutt, Universitetet i Oslo, i løpet av årene 2001 og 2002. Nedenfor følger den (nesten) uendrede introduksjonen til den originale, engelskspråklige utgaven:

Credits and Acknowledgements

The Particle Adventure is a constantly evolving educational project sponsored by the Particle Data Group at Lawrence Berkeley National Laboratory (LBNL).

Project History:

2001-2002: Norsk utgave ved L.Bugge, K.M.Danielsen og U.Fuskeland

Supervision by Michael Barnett and Andria Erzberger

2000 Revision: Lincoln-Shaun Sanders

1999 Revision: Joshua Lewis and Chuck Groom

1996 Revision: Chuck Groom

1995 Web Version: Carolyn Mockett

Forerunner Supercard (TM) application developed by Andria Erzberger and her students, with physics assistance from Michael Barnett (LBNL) and Helen Quinn (SLAC), and technical assistance from James Quinn.

Other Thanks:

We would also like to thank the members of the Particle Data Group at LBNL, in particular Betty Armstrong.

Publisert 17. mars 2011 14:52 - Sist endret 17. mars 2011 15:22