Fysikkfagdag UiO

Tentativt program fredag 7. januar 2022

10.15-14.00

Fornøyelige fenomener - og litt om hva fysikk og fysikere kan brukes til

Ellen K. Henriksen og Maria Vetleseter Bøe leder oss gjennom dagen.

 

 

10.35-10.50

Historien om mørk materie

Renate Mauland-Hus

 

 

11.00-11.15

Tema fra medisinsk fysikk

Jacob Larsen Lie

 

 

11.30-12.30

Lunsj

   

12.30-12.45

Hvordan er det å studere fysikk?

Superleder Irene Karlsen

 

 

13.05-13.20

Hvordan kan vi få elektrisitet fra varme - uten bevegelige deler? 

Ole Martin Løvvik, SINTEF og UiO

 

 

13.20-13.35

Fra partikler til pandemi

Jørgen Eriksson Midtbø, Folkehelseinstituttet

 

 

13.35-14.00

Avslutning med konkurranse

 

   
   
Sted  
Før lunsj Store fysiske auditorium, Fysikkbygningen
Etter lunsj TBA - Auditorium 1, Vilhelm Bjerknes' hus
   

 

Publisert 18. okt. 2021 10:39 - Sist endret 8. nov. 2021 12:51