Nettsider med emneord «Energi»

Publisert 10. des. 2013 21:26
Publisert 10. des. 2013 21:17
Foto: Et fjellvann får tilsig av vann fra snøsmelting om sommeren. Landskap fra vest i Norge,  Vestlandet. Foto: G.K. Tjoflot
Publisert 17. nov. 2010 15:39

Hydrologi er læren om vannets forekomst og bevegelse over, på og i landjorda, inkludert strømning i bekker og elver. Hydrologisk kunnskap er av stor betydning både når det gjelder vern og utnyttelse av våre ferskvannsressurser.