Nettsider med emneord «Havforskning»

Publisert 4. mars 2011 09:38

Havforskning og kunnskap om de fysiske prosessene som hele tiden foregår i havet er særlig viktig med tanke på fiskerier, skipstrafikk, oljeaktivitet, klima og forurensning.