Nettsider med emneord «Hydrologi»

Bildet kan inneholde: hode, leppe, smil, bygning, yttertøy.
Publisert 24. mai 2022 15:43

La oss først bli enige om hva en flom er - for dette er kanskje ikke så selvsagt som man tror. Med flom tenker jo de fleste på store mengder vann som ødelegger hus og veier. Men hvor går grensen for hva en flom er? Kan en elv som går en meter over sine bredder defineres som en flom?

Bildet kan inneholde: hode, leppe, smil, bygning, yttertøy.
Publisert 19. mai 2022 10:26

I forrige innlegg introduserte jeg KSS-klimaskolen; en guide over klima- og hydrologiske data som formidler ulike klimaelementer og fremtidige endringer av disse.  I dette innlegget vil jeg gå litt dypere inn på et av temaene som er veldig relevant for hydrologer her i Norge; snø!

Bildet kan inneholde: hode, leppe, smil, bygning, yttertøy.
Publisert 29. mars 2022 08:29
Bildet kan inneholde: hode, leppe, smil, bygning, yttertøy.
Publisert 23. mars 2022 09:18
Publisert 28. sep. 2021 14:30
Publisert 21. aug. 2018 10:39
Publisert 10. des. 2013 21:17
Publisert 10. des. 2013 21:17
Publisert 10. des. 2013 21:17
Publisert 10. des. 2013 21:17
Publisert 10. des. 2013 21:17
Foto av Pont du Gard august 2013 som viser svært lav vannføring i elven Gardon i den sørlige delen av Frankrike. Pont du Gard er en akvedukt og bro fra romertiden. Foto: Henny van Lanen
Publisert 22. nov. 2011 23:02

En vesentlig reduksjon av tilgjengelig ferskvann, eller tørke, har betydelige sosiale, økonomiske og miljømessige konsekvenser som vil kunne bli ytterligere forverret i et fremtidig klima. Det er derfor et behov for bedre kunnskap om hva som forårsaker tørke og dens effekter, men også å utarbeide overordnende planer for avbøtende tiltak.

Publisert 16. mars 2011 11:49

Prosjektet har som formål å øke kunnskapen om vannressurser under eksisterende klima og miljøforhold og under forhold i endring  i det sørlige Afrika og Malawi spesielt. Nøkkeltemaer er vannkvalitet og kvantitet, særskilte vannkilder, sammenheng mellom overflatevann og grunnvann, hydrologiske ekstremer (flom og tørke) og vannressurser under eksisterende og endrede klima og miljøforhold.

Opprinnelig prosjekttittel: Capacity Building in Water Sciences for Improved Assessment and Management of Water Resources (NUFUPRO-2007/10079).

Foto: Et fjellvann får tilsig av vann fra snøsmelting om sommeren. Landskap fra vest i Norge,  Vestlandet. Foto: G.K. Tjoflot
Publisert 17. nov. 2010 15:39

Hydrologi er læren om vannets forekomst og bevegelse over, på og i landjorda, inkludert strømning i bekker og elver. Hydrologisk kunnskap er av stor betydning både når det gjelder vern og utnyttelse av våre ferskvannsressurser.