Nettsider med emneord «Hydrologiske modeller»

Publisert 21. aug. 2018 10:39
Publisert 10. des. 2013 21:17
Publisert 10. des. 2013 21:17
Publisert 10. des. 2013 21:17
Publisert 16. mars 2011 11:49

Prosjektet har som formål å øke kunnskapen om vannressurser under eksisterende klima og miljøforhold og under forhold i endring  i det sørlige Afrika og Malawi spesielt. Nøkkeltemaer er vannkvalitet og kvantitet, særskilte vannkilder, sammenheng mellom overflatevann og grunnvann, hydrologiske ekstremer (flom og tørke) og vannressurser under eksisterende og endrede klima og miljøforhold.

Opprinnelig prosjekttittel: Capacity Building in Water Sciences for Improved Assessment and Management of Water Resources (NUFUPRO-2007/10079).