Nettsider med emneord «Klima»

Publisert 28. mai 2019 13:51
Publisert 8. jan. 2018 10:15
Studenter i geofag i møte med Blåisen i 2005.  Finse. Foto: Institutt for geofag
Publisert 17. apr. 2015 11:15

Forskere fra UiO, i samarbeid med forskere fra Bergen, Tromsø og UNIS, har fått bevilget 19,5 millioner kroner fra Norsk Forskningsråd (NFR) for en ny forskerskole på “Changing climates in the coupled earth system” (CHESS).

Publisert 8. apr. 2015 15:35
Publisert 18. mars 2015 15:02
Publisert 21. feb. 2011 16:15

Klimaendringene kan i framtiden legge stein til byrden for landbrukere i sørlige Afrika som må håndtere vannmangel og utarmet jordsmonn.

Publisert 16. feb. 2011 09:17

NorClim forsker på behovet for identifikasjon og forståelse for naturlige klima fluktuasjoner i Norge og Arktisk.

Publisert 24. jan. 2011 14:50

CityZen studerer effekten megacities har på lokale, regionale og globale omgivelser.  Vi vil også se på hvilken betydning klimaforandringer har på luftkvalitet.

Publisert 24. jan. 2011 13:06

Hvordan vil klimaforandriner påvirke vannforsyningen i sørlige Afrika? Hvordan kan jordbruket tilpasses et varmere klima og endrede nedbørmønstre? Hva blir de samfunnsøkonomiske konsekvensene?