Nettsider med emneord «Naturkatastrofer»

Publisert 28. feb. 2011 10:57

Både menneskelig aktivitet og naturlige prosesser som skjer på Jorda kan utløse naturkatastrofer til fare for miljøet, menneskeliv og gi store verditap. Slike farer kalles naturfare, eller geohazards på engelsk.