Nettsider med emneord «Seismologi»

Publisert 10. des. 2013 21:26
Prosjektteamet på ekspedisjon  på Kronebreen på Svalbard i 2013. Foto: Andreas Köhler
Publisert 12. feb. 2013 10:23

Klimaendringer har stor effekt på de polare områdene der isfjell og isbreer reagerer sterkt på endringer i gjennomsnittsemperatur. Analyser av seismiske signalene fra isbreer (icequakes) er dermed stadig viktigere som et verktøy for overvåking av breaktivitet. I SEISMOGLAC prosjektet har vi overvåket isbreer på Svalbard ved hjelp av å studere seismiske data.