Nettsider med emneord «Tungregning»

Publisert 16. mars 2011 12:24

Tungregning, eller på engelsk High Performance Computing (HPC), bruker supercomputere, eller en serie av datamaskiner, for å løse sammensatte problemer.