English

GEO Physics of Geological processes (GEO PGP)

Postadresse Postboks 1048 Blindern, 0316 Oslo
Besøksadresse Sem Sælandsvei 24
Fysikk bygningen
0371 Oslo
Stedkode 152220

Ansatte

Listen inneholder 20 ansatte.
Navn Telefon E-post Emneord
Aupart, Claire Olga Maryse Stipendiat coaupart@uio.no
Chauve, Thomas Postdoktor thomcha@uio.no
Cordonnier, Benoit Forsker benoit@uio.no
Demurtas, Matteo Postdoktor matteo@uio.no
Dunkel, Kristina Postdoktor kristgdu@uio.no
Galland, Olivier Forsker +47-22856719 oliviega@uio.no
Guren, Marthe Grønlie Stipendiat marthgg@uio.no
Jamtveit, Bjørn Professor +47-22856612 jamtveit@uio.no
Johnson, James Ronald Stipendiat jameson@uio.no
Kandula, Neelima Stipendiat neelimak@uio.no
Kobchenko, Maya Forsker +47-41398183 mayaek@uio.no
Mair, Karen Førsteamanuensis +47-22856048 karenmai@uio.no Geologi, Geomekanikk, Geofarer
McBeck, Jessica Ann Førsteamanuensis mcbeck@uio.no
Menegon, Luca Førsteamanuensis +47-22856725 lumen@uio.no
Petley-Ragan, Arianne Juliette Forsker +47-93922853 (mob) ariannep@uio.no
Rabbel, Ole Stipendiat olerab@uio.no
Renard, Francois Professor +47-22857740 francoir@uio.no
Schmid, Daniel Forsker +47-22856491 schmid@uio.no Geologi, Strukturgeologi
Thøgersen, Kjetil Postdoktor 90052669 kjettho@uio.no
Zhong, Xin Forsker +47-97391198 (mob) xinzhong@uio.no