English

Seksjon for naturgeografi og hydrologi (NATHYD)

Postadresse Postboks 1047 Blindern, 0316 OSLO
Besøksadresse Sem Sælands vei 1
Geologibygningen
0371 OSLO
Telefon +47-22856656
Stedkode 152260

Ansatte

Listen inneholder 43 ansatte.
Navn Telefon E-post Emneord
Aalstad, Kristoffer Stipendiat +47-22855836 kristoffer.aalstad@geo.uio.no
Aas, Kjetil Schanke Postdoktor +47-22844002 k.s.aas@geo.uio.no Meteorologi
Alexander, Andreas Stipendiat +47-22856692 andreas.alexander@geo.uio.no Glasiologi, Kryosfære, Fjernanalyse, Isbre hydrologi, Klimaendringer
Altena, Bas Forsker bas.altena@geo.uio.no Glasiologi, Kryosfære, Geomatikk
Bakke, Sigrid Jørgensen Stipendiat s.j.bakke@geo.uio.no Hydrologi, Hydrologiske modeller, Klimaendringer, Tørke
Bazin, Sara Førsteamanuensis 45806824 sara.bazin@geo.uio.no
Bhattarai, Bikas Chandra Stipendiat b.c.bhattarai@geo.uio.no Klimaendringer, Hydrologi, Aerosoler
Burkhart, John Faulkner Associate Professor +47-22856243 +47-96825011 (mob) john.burkhart@geo.uio.no Hydrologi, Kryosfære, Vannressurser
Chaudhary, Nitin Postdoktor nitin.chaudhary@geo.uio.no
Czekirda, Justyna Forsker justyna.czekirda@geo.uio.no
Decker, Sven Stipendiat sven.decker@geo.uio.no
Eiken, Trond Senioringeniør +47-22857913 trond.eiken@geo.uio.no Landmåling, Digital fotogrammetri
Engeland, Kolbjørn Førsteamanuensis +47-22856177 kolbjorn.engeland@geo.uio.no
Etzelmüller, Bernd Professor +47-22857229 bernd.etzelmuller@geo.uio.no Glasiologi, Geomorfologi, Kryosfære, Permafrost
Fiddes, Joel Forsker joel.fiddes@geo.uio.no
Filhol, Simon Forsker simon.filhol@geo.uio.no Glasiologi, Kryosfære, Remote sensing
Hagen, Jon Ove Methlie Professor +47-22854038 j.o.m.hagen@geo.uio.no Glasiologi, Klimaendringer, Kryosfære, SVALI
Horvath, Peter Stipendiat peter.horvath@geo.uio.no Økologisk klimatologi, Skoggrensen, Vegetasjons modellering, GIS
Hulth, John Overingeniør +47-22855920 +47 41 39 25 55 john.hulth@geo.uio.no
Kierulf, Halfdan Pascal Førsteamanuensis +47-22855836 h.p.kierulf@geo.uio.no
Kääb, Andreas Max Professor +47-22855812 a.m.kaab@geo.uio.no Fjernanalyse, Geomatikk, Geofarer, Klimaendringer, Glasiologi, Permafrost, Kryosfære
Lanzky, Mika Stipendiat mika.lanzky@geo.uio.no
Leclercq, Paul Postdoktor +47-22855936 paul.leclercq@geo.uio.no Glasiologi
Lefeuvre, Pierre-Marie Forsker +47-22856692 p.m.lefeuvre@geo.uio.no Isbre hydrologi, Fjernanalyse, Glasiologi, modellering, Klimaendringer
Li, Hong Postdoktor 925 57 644 hong.li@geo.uio.no
Lilleøren, Karianne Staalesen Førstelektor +47-22855647 k.s.lilleoren@geo.uio.no Glasiologi, Permafrost, Kvartærgeologi, Geomorfologi, Klimaendringer
McNabb, Robert Postdoktor robert.mcnabb@geo.uio.no
Müller, Karsten Førsteamanuensis karsten.muller@geo.uio.no
Obu, Jaroslav Forsker jaroslav.obu@geo.uio.no
Pall, Pardeep Forsker pardeep.pall@geo.uio.no
Pirk, Norbert Førsteamanuensis norbert.pirk@geo.uio.no
Scholzen, Chloé Stipendiat chloe.scholzen@geo.uio.no
Schuler, Thomas Vikhamar Professor +47-22855928 t.v.schuler@geo.uio.no Permafrost, Glasiologi, Kryosfære, Hydrologi
Silantyeva, Olga Postdoktor olga.silantyeva@geo.uio.no
Solheim, Anders Professor II 41653697 anders.solheim@geo.uio.no Naturfarer
Sørlie, Anita Seniorkonsulent +47-22856601 anita.sorlie@geo.uio.no
Tallaksen, Lena Merete Professor +47-22857214 l.m.tallaksen@geo.uio.no Hydrologi, Hydrologiske modeller, Tørke, Hydroklimatologi, Klimaendringer
Teweldebrhan, Aynom Tesfay Stipendiat a.t.teweldebrhan@geo.uio.no
Treichler, Désirée Postdoktor desiree.treichler@geo.uio.no Fjernanalyse, Geomatikk, Glasiologi, Kryosfære
Westermann, Sebastian Førsteamanuensis +47-22855927 sebastian.westermann@geo.uio.no
Xu, Chong-Yu Professor +47-22855825 c.y.xu@geo.uio.no Hydrologi, Hydrologiske modeller, Klimaendringer
Yilmaz, Yeliz Postdoktor yeliz.yilmaz@geo.uio.no
Zhou, Yanlai Postdoktor yanlai.zhou@geo.uio.no