English

Meteorologi og oseanografi (METOS)

Postadresse Postboks 1022 Blindern, 0315 OSLO
Besøksadresse Gaustadalléen 21
Bygning H
plan 3
Forskningsparken
0349 OSLO
Telefon +47-22855815
Stedkode 152270

Ansatte

Listen inneholder 30 ansatte.
Navn Telefon E-post Emneord
Aas, Elin Cecilie Ristorp Stipendiat +47-22855818 e.c.r.aas@geo.uio.no
Berntsen, Terje Koren Professor +47-22858771 t.k.berntsen@geo.uio.no Meteorologi, Klima-kjemi interaksjon, Klima modeller, Karbon-aerosoler
Bjordal, Jenny Stipendiat +47-22856012 jenny.bjordal@geo.uio.no Klimamodellering, Økonomiske konsekvenser, NorESM
Blichner, Sara Marie Stipendiat +47-22855775 s.m.blichner@geo.uio.no Meteorologi
Carlsen, Tim Postdoktor +47-22855817 tim.carlsen@geo.uio.no
Christensen, Kai Håkon Professor II +47-91734157 k.h.christensen@geo.uio.no Oseanografi
David, Robert Oscar Postdoktor r.o.david@geo.uio.no Skyer, Holografi, Isnukleasjon, Meteorologi
Falk, Stefanie Postdoktor +47-22855816 stefanie.falk@geo.uio.no Atmosfærekjemi, Modellering, Klimaeffekt, Ozon
Fuglestvedt, Herman Stipendiat +47-22855717 herman.fuglestvedt@geo.uio.no
Guttu, Sigmund Stipendiat +47-22844075 sigmund.guttu@geo.uio.no Meteorologi
Hellmuth, Franziska Stipendiat franziska.hellmuth@geo.uio.no Meteorologi
Iaquinta, Jean Senioringeniør +47-22855806 jean.iaquinta@geo.uio.no
Isachsen, Pål Erik Professor +47-22855805 p.e.isachsen@geo.uio.no Oseanografi
Karset, Inger Helene H. Stipendiat +47-22855810 i.h.h.karset@geo.uio.no Skyer, Aerosoler
Krüger, Kirstin Professor +47-22855811 kirstin.kruger@geo.uio.no Meteorologi, Atmosfære-hav interaksjon, Klima-kjemi interaksjon, Atmosfærekjemi
Lacasce, Joseph Henry Professor +47-22855955 j.h.lacasce@geo.uio.no Meteorologi, Oseanografi, Stor-skala dynamikk, Turbulens, Lagrange statistikk
Lambert, Marius Stipendiat +47-22855827 marius.lambert@geo.uio.no
Li, Xiangyu Postdoktor +47-22844062 xiangyu.li@geo.uio.no
McGraw, Zachary Forsker +47-22855815 zachary.mcgraw@geo.uio.no
Moore, Richard Førsteamanuensis richard.moore@geo.uio.no Meteorologi
Müller, Malte Førsteamanuensis malte.muller@geo.uio.no
Parmentier, Frans-Jan Forsker +47-22855814 f.j.parmentier@geo.uio.no Klimaendringer, Karbonsyklus, Permafrost, Metan- og CO2-flukser, Arktiske økosystemer
Schulz, Michael Professor II +47-98471672 michael.schulz@geo.uio.no Meteorologi
Schäfer, Britta Stipendiat britta.schafer@geo.uio.no Meteorologi
Stordal, Frode Professor +47-22855204 frode.stordal@geo.uio.no Meteorologi, Atmosfærekjemi, Klima-kjemi interaksjon, Atmosfære-hydrologi-vegetasjon interaksjoner, Klima ekstremer, Luftforurensning
Storelvmo, Trude Professor +47-22855819 trude.storelvmo@geo.uio.no Atmosfærefysikk, Klima, Klimaendringer, Meteorologi
Tang, Hui Forsker +47-22844071 hui.tang@geo.uio.no Klima, Meteorologi, Land-surface
Trodahl, Marta Stipendiat +47-22855813 marta.trodahl@geo.uio.no Oseanografi
Van Dijk, Evelien Jacoba Cornelia Stipendiat +47-22844582 e.j.c.van.dijk@geo.uio.no
Weber, Jan Erik Professor emeritus +47-22855826 j.e.weber@geo.uio.no Oseanografi, Luft-hav interaksjon, Oppdriftsdrevet konveksjon, Sjøis dannelse, Topografiske bølger