English version of this page

Seksjon for geodidaktikk (GEODIDAK)

Postadresse Postboks 1047 Blindern, 0316 Oslo
Besøksadresse Sem Sælands vei 1
Geologibygningen
0371 Oslo
Telefon +47 22856656
Stedkode 152280