English

Teknisk-administrativ gruppe (ADM)

Postadresse Pb. 1047 Blindern, 0316 Oslo
Besøksadresse Sem Sælands vei 1
Geologibygningen
0371 Oslo
Stedkode 152295

Ansatte

Listen inneholder 26 ansatte.
Navn Telefon E-post Emneord
Akhavan, Salahalldin Senioringeniør +47-22854102 +47-98645806 (mob) salahalldin.akhavan@geo.uio.no
Arnesen, Jørn Viljar Senioringeniør +47-22855749 j.v.arnesen@geo.uio.no IT-drift, Windows
Backer-Owe, Kristian Senioringeniør +47-22856640 kristian.backer-owe@geo.uio.no
Bakke, Kjetil Senioringeniør +47-22856699 kjetil.bakke@geo.uio.no IT-drift, Lokal-IT
Bakken, Karl Johan Ullavik Seniorkonsulent +47-22856673 k.j.u.bakken@geo.uio.no Studieadministrasjon, Studieveiledning, Masteropptak, Masterkontrakter, Timeplanlegging, TP, Canvas, FS, ePhorte
Berstad, Marie Seniorkonsulent +47-22857041 marie.berstad@geo.uio.no Studieadministrasjon, Erasmus+, Semesterstart, Studieveiledning, FS, ePhorte
Braathen, Catherine Seniorkonsulent +47-22856684 catherine.braathen@geo.uio.no
Dyrlie, Elin Haug Økonomikonsulent +47-22844430 e.h.dyrlie@geo.uio.no Innkjøp, Fakturaer, Bilag, Basware, Oracle, HR-portalen
Erambert, Muriel Marie Laure Senioringeniør +47-22856687 m.m.l.erambert@geo.uio.no Elektronmikrosonde, Metamorf petrologi, Geologi
Fjeld, Gunborg Bye Overingeniør +47-22858187 +47-92882297 (mob) g.b.fjeld@geo.uio.no
Fouilloux, Anne Claire Senioringeniør +47-22844779 a.c.fouilloux@geo.uio.no
Girod, Luc Senioringeniør +47-22840113 luc.girod@geo.uio.no
Haugland, Vanja Seniorkonsulent +47-22857041 vanja.haugland@geo.uio.no Studieadministrasjon, FS, Canvas, bachelor, Erasmus, Utveksling/Internasjonalisering
Heeremans, Michael Senioringeniør +47-22856615 michael.heeremans@geo.uio.no
Innes, Anne Gunhild Seniorkonsulent +47-22855869 a.g.innes@geo.uio.no FS, Eksamen, Forskerutdanning, ePhorte, PhD, Parat, Epay, Studieadministrasjon
Jäger, Ann-Christin Førstekonsulent +47-22856618 a.c.jager@mn.uio.no Økonomi, Innkjøp, Basware, Oracle, HR Portalen
Kristoffersen, Magnus Senioringeniør +47-22858187 magnus.kristoffersen@geo.uio.no
Modahl, Anne Cathrine Kontorsjef +47-22852430 a.c.modahl@geo.uio.no
Naidoo, Thanusha Senioringeniør thanusha.naidoo@geo.uio.no Geokronologi, XRD, Geologi, XRF, Geokjemi
Naoroz, Mufak Said Senioringeniør +47-22856661 m.s.naoroz@geo.uio.no
Podhaisky, Johannes Overingeniør +47-22850229 johannes.podhaisky@geo.uio.no
Rognerud, Bjørg Senioringeniør +47-22857917 bjorg.rognerud@geo.uio.no Atmosfærekjemi, Web
Simonsen, Siri Senioringeniør +47-22856127 siri.simonsen@geo.uio.no
Thorsen, Thor Axel Seniorrådgiver +47-22856654 41223956 t.a.thorsen@geo.uio.no Kommunikasjon, Forskningsformidling, Etter- og videreutdanning
Tjoflot, Gunn Kristin Seniorrådgiver +47-22856662 g.k.tjoflot@geo.uio.no Kommunikasjon, Nettredaktør, Nettpublisering, Sosiale medier, Studieadministrasjon, Pressekontakt
Verne, Hans Peter Senioringeniør +47-22840116 +47-95995386 (mob) h.p.verne@geo.uio.no