Brit Lisa Skjelkvåle

Head of Department - Department of Geosciences
Image of Brit Lisa Skjelkvåle
Norwegian version of this page
Phone +47 22858101
Mobile phone +4791694004
Room 138C
Username
Visiting address Sem Sælands vei 1 Geologibygningen 0371 OSLO
Postal address Postboks 1047 Blindern 0316 OSLO

Background

dr.scient, geology,  University of Oslo 1993

cand.scient, geology, University of Oslo 1988

2013 - present: Head of Department, Department of Geosciences, University of Oslo

2011 - 2013: Director of Research, Centre for Inland Waters, Norwegian Institute for Water Research (NIVA)

1988 - 2011: Researcher at Norwegian Institute for Water Research (NIVA)

 

Publications

 • Garmo, Øyvind Aaberg; Skjelkvåle, Brit Lisa; de Wit, Heleen; Colombo, Luca; Curtis, Chris; Fölster, Jens; Hoffmann, Andreas; Hruška, Jakub; Høgåsen, Tore; Jeffries, Dean S.; Keller, W. Bill; Krám, Pavel; Majer, Vladimir; Monteith, Don T.; Paterson, Andrew M.; Rogora, Michela; Rzychon, Dorota; Steingruber, Sandra; Stoddard, John L.; Vuorenmaa, Jussi & Worsztynowicz, Adam (2014). Trends in surface water chemistry in acidified areas in Europe and North America from 1990 to 2008. Water, Air and Soil Pollution.  ISSN 0049-6979.  225(3), s 1- 14 . doi: 10.1007/s11270-014-1880-6 Full text in Research Archive.
 • Moiseenko, T.I.; Skjelkvåle, Brit Lisa; Gashkina, N.A.; Shalabodov, A.D. & Khoroshavin, V.Yu. (2013). Water chemistry in small lakes along a transect from boreal to arid ecoregions in European Russia: Effects of air pollution and climate change. Applied Geochemistry.  ISSN 0883-2927.  28, s 69- 79 . doi: 10.1016/j.apgeochem.2012.10.019 Show summary
 • Rognerud, Sigurd; Dauvalter, Vladimir A.; Fjeld, Eirik; Skjelkvåle, Brit Lisa; Christensen, Guttorm & Kashulin, Nikolay (2013). Spatial trends of trace-element contamination in recently deposited lake sediment around the Ni-Cu smelter at nikel, Kola peninsula, Russian Arctic. Ambio.  ISSN 0044-7447.  42(6), s 724- 736 . doi: 10.1007/s13280-013-0384-8
 • Godsey, Sarah E.; Aas, Wenche; Clair, Thomas A.; de Wit, Heleen; Fernandez, Ivan A.; Kahl, J. Steve; Malcolm, Iain A.; Neal, Colin; Neil, Margaret; Nelson, Sarah J.; Norton, Stephen A.; Palucis, Marisa C.; Monsen, Brit Lisa Skjelkvåle; Soulsby, Chris; Tetzlaff, Doerthe & Kirchner, James W. (2010). Generality of fractal 1/f scaling in catchment tracer time series, and its implications for catchment travel time distributions. Hydrological Processes.  ISSN 0885-6087.  24(12), s 1660- 1671 . doi: 10.1002/hyp.7677
 • Kaste, Øyvind & Skjelkvåle, Brit Lisa (2002). Nitrogen dynamics in runoff from two small heathland catchments representing opposite extremes with respect to climate and N deposition in Norway. Hydrology and Earth System Sciences.  ISSN 1027-5606.  6, s 351- 362
 • Kvaeven, Berit; Ulstein, Merete J.; Skjelkvåle, Brit Lisa; Raddum, Gunnar & Hovind, Hovard (2001). ICP Waters - an International Programme for Surface Water Monitoring. Water, Air and Soil Pollution.  ISSN 0049-6979.  130(2), s 775- 780

View all works in Cristin

 • Austnes, Kari; Aherne, Julian; Arle, Jens; Čičendajeva, Marina; Couture, Suzanne; Fölster, Jens; Garmo, Øyvind Aaberg; Hruska, Jakub; Monteith, Don; Posch, Max; Rogora, Michaela; Sample, James Edward; Skjelkvåle, Brit Lisa; Steingruber, Sandra; Stoddard, John L.; Ulańczyk, Rafał; Van Dam, Herman; Velasco, Manuel Toro; Vuorenmaa, Jussi; Wright, Richard Frederic & de Wit, Heleen (2018). Regional assessment of the current extent of acidification of surface waters in Europe and North America. NIVA-rapport. 7268. Full text in Research Archive. Show summary
 • Skjelkvåle, Brit Lisa (red.) (2011). Overvåking av langtransporterte forurensninger 2010. Sammendragsrapport. NIVA-rapport. 6183. Show summary
 • de Wit, Heleen; Raddum, Gunnar; Fjellheim, Arne; Erikson, Lars; Fott, Jan; Halvorsen, Godtfred Anker; Heegaard, Einar; Kohout, L.; Kifinger, B.; Schaumberg, Jochen; Maetze, A.; Zahn, H. & Skjelkvåle, Brit Lisa (ed.) (2007). Trends in surface water chemistry and biota: The importance of confounding factors.
 • Skjelkvåle, Brit Lisa; Bjerknes, Vilhelm; Hindar, Atle; Kaste, Øyvind; Kristensen, Torstein; Rosseland, Bjørn Olav; Salbu, Brit; Teien, Hans-Christian & Åtland, Åse (2007). Vannkjemi, I:  Vannkvalitet og smoltproduksjon. Red.Vilhelm Bjerknes.  Juul forlag.  Kapittel: Vannkjemi.  s 57 - 93
 • Bishop, Kevin; Forsius, Martin; Kaste, Øyvind; Laudon, Hjalmar; Moiseenko, T. & Skjelkvåle, Brit Lisa (2006). Episodic acidification, In John Calder; Martin Forsius & Lars Otto Reiersen (ed.),  AMAP assessment 2006: Acidifying pollutants, arctic haze, and acidification in the arctic.  Arctic monitoring and Assessment Programme (AMAP).  ISBN 82-7971-046-9.  Chapter 6.3.  s 78 - 81
 • de Wit, Heleen & Skjelkvåle, Brit Lisa (2006). Proceedings of the 21th meeting of the ICP Waters Programme Task Force in Tallinn, Estonia, October 17-19, 2005. NIVA-rapport. 5204.
 • Schartau, Ann Kristin; Brettum, Pål; Fiske, Peder; Hesthagen, Trygve H.; Johansen, Stein W; Mjelde, Marit; Raddum, Gunnar G.; Skjelkvåle, Brit Lisa; Saksgård, Randi J. & Skancke, Liv Bente (2006). Referansevassdrag for effektstudier av sur nedbør. Kjemiske og biologiske forhold i Bondalselva og Visavassdraget, Møre og Romsdal, 2002-2006. NINA rapport. 199. Full text in Research Archive. Show summary
 • Fjellheim, Arne; Raddum, Gunnar & Skjelkvåle, Brit Lisa (red.) (2005). Overvåking av bunndyr. I: B. L. Skjelkvåle (red.) Overvåking av langtransporterte forurensinger 2004. Statlig program for forurensingsovervåking. Sammendragsrapport. SFT Rapport 931/5005.
 • Fjellheim, Arne; Raddum, Gunnar & Skjelkvåle, Brit Lisa (red.) (2005). Overvåking av bunndyr. I: Skjelkvåle, B. L & Skancke, L. B. (red.) Overvåking av langtransportert forurenset luft og nedbør. Årsrapport – Effekter 2004. (TA-2126/2005).
 • Berg, Torunn; Fjeld, Eirik; Skjelkvåle, Brit Lisa & Steinnes, Eiliv (2004). Contribution of mercury from national antropogenic emissions, natural sources and atmospheric long range transport in Norway.
 • Berg, Torunn; Fjeld, Eirik; Skjelkvåle, Brit Lisa & Steinnes, Eiliv (2003). Relativ betydning av nasjonale metallutslippi forhold til avsetning fra atmosfærisk langtransport og naturlige kilder. Statlig program for forurensningsovervåking. TA-1950/2003.

View all works in Cristin

Published May 3, 2013 11:08 AM - Last modified Oct. 7, 2020 4:13 PM