News

Då meteoritten slo ned på havbotnen i Barensthavet. Illustrasjon: Jon Reierstad/UiO/2006
Publisert 26. aug. 2020 14:45

Mjølnirkrateret ligg på botnen av Barentshavet, og er forårsaka av ein stor meteoritt som slo ned i havet for 142 millionar år sidan. Den var 1,6 kilometer brei og laga eit 40 kilometer stort krater på havbotnen: og forskarane ved UiO kalla den opp etter hammaren til den norrøne guden Tor.  Henning Dypvik er intervjua om meteornedslaget og kva det medførtt på forskning.no, NRK med fleire.

Anna Merete Vårheim viser interesserte rundt i Gardnos krateret I Hallingdal somaren 2015. Foto: Halfdan Carstens/GEO
Published Dec. 1, 2015 11:34 AM

Viste du at Noreg har eit kjempestort krater? I Hallingdal kan du sjå tydelig at ein stor meteoritt traff landet for lenge sidan.  Somaren 2015 hadde Anna Merete Vårheim, geologistudent på Institutt for geofag, jobb som somarguide ved Meteorittparken - Gardnos. Les intervju med ho og historia til krateret i GEO.

Published Mar. 25, 2011 3:18 PM

Med dataprogram og geologhammer leter Svein Olav Krøgli etter gamle meteorittkratere som gjemmer seg i landskapet.