Et varmt samarbeid (In Norwegian)

Førsteamanuensis Luke Copland, Uni. of Ottawa, og professor Jon Ove Hagen, UiO ble januar 2013 intervjuet i SIU magasinet om det internasjonale forsknings og utveksling av master og PhD studenter arbeidet som pågår i GlacioEx programmet.

PÅ KURS I OSLO: Glasiolog ved UiO, Jon Ove Hagen (til v.), fikk i januar besøk av student Alexandra Waechter og førsteamanuensis Luke Copland fra University of Ottawa. FOTO: THOMAS HAUGERSVEEN/SIU

I forskernettverket GlacioEx jobber forskere fra land med grense til nordområdene, respektive Canada, USA og Norge sammen for å forstå hvordan klimaendringer påvirker isbreene i Arktis. Den viktigeste årsaken for påvirkning av havnivået er antatt å vere bresmelting. Utviklingen kan overvåkes, men da trenger man detaljert kunnskap om volumendringene som foregår i bremassene.

Porgram som GlacioEx gjør det mulig for mindre fagmiljøer å tilby både faglig bredde og dybde i undervisningen.

Prosjektet er finansiert gjennom Partnerskapsprogrammet for Nord-Amerika og består av seks partneruniversiteter; tre i Canada, to i Norge og ett i USA.

 

Les hele artikkelen her:

Varmt samarbeid om Arktis. SIU-magasinet, 01/2013, Side 34-35 (PDF).

Published June 19, 2013 1:50 PM - Last modified Aug. 4, 2016 1:09 PM