Intern

RT-vakt
Published May 8, 2018 12:51 PM

For å gi brukerne sikkerhet for at vi faktisk mottar sakene deres når de kontakter oss via RT ønsker vi å minske tiden det tar før brukerne får svar på sakene sine. Vi tror det kan hjelpe å ha en person definert til å ha et ekstra ansvar for å følge opp saksbehandligssystemet RT.

Published Mar. 13, 2018 1:41 PM

Referat fra møte ved Metos 9. mars 2018

Til stede:

Arnstein Orten

Bjørg Rognerud

Hans Peter Verne

Kirstin Krüger

Kjell Andresen

Pål Erik Isachsen

Terje Berntsen

Published Nov. 10, 2017 2:00 PM

Oversikt over planlagt fravær (ferie, permisjon o.l)

Published Sep. 18, 2017 12:52 PM

I henhold til HTA § 3, nr. 5 har arbeidstaker rett til en årlig samtale om kompetanse, ansvar, lønn og karriereutvikling.

Published Nov. 7, 2016 3:53 PM
Published Nov. 7, 2016 1:53 PM
Published Nov. 3, 2016 12:39 PM

Instructions for installing PCI Geomatica on Windows.

Published Oct. 28, 2016 9:57 AM

How to install DIFFRAC.EVA on Windows.

Published Sep. 29, 2016 5:26 PM

Exprodat Team-GIS Data Assistant and Toolbox, current version v222

Additional info for installation of both the license server and the client applications

Installation packages and documentation from the provider are located in:

\\vann.uio.no\felles\itgruppe-data\Programmer\TeamGIS_KBridge\TGDA222

Published Sep. 29, 2016 2:39 PM

This document explains how to install Petrel plug-ins of PIP-format for all users on a machine using the command-line

Published Sep. 26, 2016 1:02 PM

Instructions on how to install the Oracle client

Published Sep. 26, 2016 12:41 PM

Instructions for how to install IHS Kingdom Data Management

Published Sep. 26, 2016 12:39 PM

Instructions for how to install IHS Kingdom Seismic Interpretation software.

Published Sep. 12, 2016 10:07 AM
Published Sep. 12, 2016 10:05 AM
Published Jan. 28, 2016 2:48 PM

Smarttelefonpolicy, sist godkjent av kontorsjef februar -16:

Published Nov. 3, 2015 3:28 PM
Published Oct. 29, 2015 2:25 PM

Standard software is installed via rpm packages; the software we package ourselves is either packaged as rpm packages in the uio software repo, or installed via this  system.

Published Jan. 16, 2015 10:11 AM

Our internal wiki pages can be found at https://wiki.uio.no/mn/geo/it-intern/

To use, click the link and log in (top right).

Published Mar. 8, 2011 1:12 PM
Published Mar. 8, 2011 11:24 AM
Published Mar. 3, 2011 12:27 PM
Published Mar. 3, 2011 12:11 PM