Fravær og ferie for GeoIT i 2017

Oversikt over planlagt fravær (ferie, permisjon o.l)

Fravær (ferie, permisjon o.l.)

Sett X for hel uke. Nummer fra 1 - 5 når det kun gjelder enkelte ukedager. Eks. Borte mandag og tirsdag. Skriv 1,2.

Navn/Uke 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
Anne Claire Fouilloux                                                                                                        
Arnstein Orten                                                                                                        
Hans Peter Verne                                                                                                        
Jørn Viljar Arnesen                                                                                                        
Kjell Andresen                                                                                       5                
Kjetil Bakke                                                                                                        
Michael Heeremans                                                                                                        
Sofia Lulseghade Abrha                                                                                                        
Soufiane Homrani                                                                                                        
    Published Nov. 10, 2017 2:00 PM - Last modified Nov. 10, 2017 2:20 PM