installubuntusite.html

#!/bin/bash
# arnsteio, 2011

# Legger opp /site, kopierer inn software:
mkdir /site
rsync -e ssh -avH root@terra:/mn/terra/system/ubuntusite/ /site/
for i in `ls /site/bin`; do ln -s /site/bin/$i /usr/bin/$i ; done

# For å få inn nye programmer, fix 
#- program.desktop-fil på /site/etc/linux-menus
#- icon i /site/etc/icons
#- putt programnavn på første linje her.
#
# Fixer menyer:
for i in matlab; 
do ln -s /site/etc/linux-menus/$i.desktop   /usr/share/applications/$i.desktop;
done

By Arnstein Orten
Published Mar. 3, 2011 12:27 PM - Last modified Mar. 3, 2011 12:29 PM