Instruks for RT-vakt

For å gi brukerne sikkerhet for at vi faktisk mottar sakene deres når de kontakter oss via RT ønsker vi å minske tiden det tar før brukerne får svar på sakene sine. Vi tror det kan hjelpe å ha en person definert til å ha et ekstra ansvar for å følge opp saksbehandligssystemet RT.

RT-vakt

RT-vakt

Utvelgelse:

 • RT-vakt velges på driftsmøtet (normalt sett mandager), og virker inntil neste møte. 

Instruks

Følg med på RT-køen:

 • Sjekk nye saker som kommer inn. 
 • Tilstrebe et første svar på saker innen samme arbeidsdag. Hvis mulig, løse saken selv. Hvis ikke, gi saken til personen som lettest bør kunne løse den
 • Sjekk endringer i saker
 • Sørge for at alle saker har en eier
 • Følge opp eller refordele saker eid av folk som er på ferie
 • Kaste ut spam (markere  med "IsSpam")

RT-møte

 • Vi tilstreber å ha et møte hver mandag hvor vi
  • diskuterer og helst løser vanskelige saker
  • refordeler saker som ikke har blitt løst på noen tid
By Arnstein Orten
Published May 8, 2018 12:51 PM - Last modified May 8, 2018 2:01 PM