Lønnssamtale

I henhold til HTA § 3, nr. 5 har arbeidstaker rett til en årlig samtale om kompetanse, ansvar, lønn og karriereutvikling.

Hva er en lønnssamtale?

 • En samtale mellom medarbeider og dennes nærmeste overordnede.
 • En samtale der leder skal følge opp hvorvidt mål og resultater man har blitt oppnådd og hvilken lønnsvurdering leder har gjort i forbindelse med dette.
 • En samtale der medarbeideren gis mulighet til å diskutere sin lønn, og de kriterier som leder har lagt til grunn for lønnsfastsettelsen.

Lønnssamtalen gir mulighet til å:

 • se sammenheng mellom virksomhetens mål og den enkeltes resultatoppnåelse gjennom kjente kriterier
 • gi begrunnelse for lønnsnivå sett i forhold til virksomheten for øvrig
 • tydeliggjøre og begrunne lederens vurderinger
 • få fram medarbeiderens synspunkter

Dette skjemaet fylles ut av arbeidstager og sendes leder før lønnssamtalen.

Kompetanse
 1. Har du tilegnet deg ny kompetanse siste året?
 2. Har du den kompetansen som trengs for å løse og utvikle oppgavene i stillingen?
 
Ansvar
 1. Har du tatt mer ansvar og løst arbeidsbelastningen på en god måte?
 2. Har du modernisert tjenester eller tankesett i avdelingen? Gått foran? Fått med deg folk?
 3. Har du løftet nivået? Avholdt kurs for interne eller eksterne?
 4. Er det andre ting du har oppnådd for avdelingen?

Har du for eksempel fått utvidet ansvar, lagt ned en ekstraordinær innsats, hevet kompetansenivået innenfor relevante fagområder eller opparbeidet deg spisskompetanse innen et felt som er viktig for virksomheten i løpet av året, vil det  telle positivt.

 
Lønn Hvem er det relevant å bli sammenlignet med?  
Karriereutvikling

Ønskes mer ansvar og oppgaver, eventuelt hva?

Oppgavene må ligge innenfor begrensninger som naturlig ligger i virksomheten og dens behov.

 

Lønnsforhandlinger ved UiO har flere parter som forhandler i flere runder. Din leder kan ikke gi deg noen lovnader eller være spesifikk på lønnstrinn, men vil kunne indikere om hun støtter en søknad om høyere lønn. 

Published Sep. 18, 2017 12:52 PM - Last modified Sep. 28, 2017 10:15 PM