Kopling av aerosoler til skyfysikk og nedbørprosesser i meso-skala modeller

Bakgrunn

Aerosoler påvirker de mikrofysiske egenskapene til skyer og dermed også nedbørprosesser. I Meteorologisk institutt sin varslingsmodell sees avvik i nedbørsmengder langs norskekysten. En hypotese er at dette kan skyldes feil i aerosolfordelingen og dråpespekteret i skyene.

Formål

Studere hvilken rolle aerosoler har for varsling av nedbør. Kople beregninger av aerosoler fra atmosfæriske transportmodeller (EMEP modellen) til beregninger av mikrofysikk i skyer i meso-skala værvarslingsmodell (AROME eller WRF). Utføre simuleringer for utvalgte case.

Published Nov. 22, 2019 1:22 PM - Last modified Nov. 22, 2019 1:33 PM

Supervisor(s)

Scope (credits)

60