Våtavsetning av radioaktive partikler

Bakgrunn

Norge har en beredskap ved atomulykker og det er viktig at spredningsmodellene er så nøyaktige som mulige. Spredningen er svært avhengig av værforholdene og   våtavsetning med nedbør er en viktig del av spredningen.

Formål

Analysere resultater fra spredningsberegninger med SNAP (Severe Nuclear Accident Program), som er Meteorologisk institutt sin beredskapsmodell, og gjøre modelleksperimenter med utvasking av radioaktive partikler i skyer og nedbør. Studere usikkerheter i våtavsetningen og hvor stor denne usikkerheten er i forhold til andre modellusikkerheter.
 

Published Nov. 22, 2019 1:26 PM - Last modified Nov. 22, 2019 1:33 PM

Supervisor(s)

Scope (credits)

60