Vind- og solenergipotensialet i norske høyfjellsområder

Bakgrunn

Mange hytter og overnattingssteder i fjellet, der strømnett ikke finnes, får strømleveransene fra dieselaggregater. For en mer bærekraftig energibruk er det et ønske om å erstatte diesel med fornybare energikilder (sol og vind). 

Formål 

Analysere vind- og solenergipotensialet i norske høyfjellsområder ved bruk av meteorologiske observasjoner og modelldata. Viktige meteorologiske parametere for fornybar energi er kortbølget stråling, vind og ekstremvind, skyer, ising, snøforhold og temperatur. Arbeidet knyttes opp mot Fanaråken der en lang observasjonsserie finnes. Arbeidet generaliseres ved å arbeide med modelldata og dermed utvikle metoder som kan anvendes i andre høyfjellsområder. Arbeidet vil være i samarbeid med DNT Oslo og Omland som planlegger å drifte Fanaråken turisthytte med fornybar energi.
 

Published Nov. 22, 2019 1:32 PM - Last modified Nov. 22, 2019 1:35 PM

Supervisor(s)

Scope (credits)

60