Forskningsmiljø i verdensklasse i geofag

Forskningsrådets evaluering av geofagene, "Earth Sciences Research in Norway", gir toppkarakterer til geofagmiljøene ved Universitetet i Oslo.

Foto: Tom andersen, UiO

Evalueringen, som er gjennomført av en internasjonal ekspertkomité, tegner et svært positivt bilde av norsk geofaglig forskning, og Forskningsrådet lanserer den også under overskriften "Norge internasjonalt ledende i forskning om jorda". I alt er 13 universitets- og høgskoleinstitutt og 12 forskningsinstitutt evaluert. Evaluering har vore obligatorisk for universitetsmiljøa, men frivillig for instituttsektoren. Prosessen består av selvevaluering, høringsmøte med den internasjonale komiteen, og institusjonsbesøk. Rapporten, som ble godkjent i Divisjonsstyret for vitenskap 19. oktober, tegner både opp det nasjonale bildet, samt vurderer hvert enkelt miljø med omtale, karaktersetting og anbefalinger. Karakteren går fra 1 ("weak") til 5 ("excellent") - og komitéen har brukt hele skalaen. Komiteen innleder sitt "Executive summary" slik:

The Evaluation Committee (EC), comprised of leading international experts in a range of Earth Science disciplines, is pleased to report to the Research Council of Norway (RCN) that Earth Science research in Norway is generally in a state of good health. Very few truly weak research areas were observed and in a number of fields, e.g. climate science, meteorology and atmospheric science, marine science, hydrology, physics of geological processes, and sedimentary basin development in the context of petroleum systems, Norway can be considered to be internationally leading.

De miljøene som er evaluert ved UiO er Institutt for geofag, inkludert geologidelen av "Physics of Geological Processes", senter for fremragende forskning (PGP), og geologimiljøet ved Naturhistorisk museum. De gruppene som ser femtallet er PGP, meteorologene og petroleumsmiljøet. Det må også nevnes at geodynamikkgruppen rundt Trond Torsvik, som i evalueringen er bedømt under NGU, også får toppkarakter. De øvrige miljøene ligger ikke langt etter, selv om det er et gjennomgående trekk ved evalueringen at det er vanskelig for små grupper å oppnå toppkarakter.

Vi gleder oss også over at våre nære samarbeidspartnere i CIENS (met.no, CICERO, NILU og hydrologene i NVE) og i Bergensmiljøet (Bjerknessenteret, Geofysisk institutt og Institutt for Geovitenskap) gjør det sterkt! 

 

Emneord: Geofagevalueringen, Forskningsrådet, Geofag
Publisert 18. nov. 2011 17:42 - Sist endret 24. nov. 2011 11:12