Vil forstå kreftene i bergartene

Aktiviteten ved SFF-senteret Geologiske prosessers fysikk (PGP) er lagt nøye til rette for samspill mellom fysikere og geologer. Resultatene som gjør at PGP utmerker seg internasjonalt, ville ikke vært oppnådd uten denne tverrfagligheten.

GEOLOGISKE PROSESSER: Feltarbeid har vært gjennomført verden over, for eksempel på Svalbard, i Russland, Andesfjellene, Java og Sør-Afrika. På bildet ser vi sprekke- og strømningsmønstre i leire nær toppen av leirvulkanen Bahar i Aserbajdsjan. Foto: Adriano Mazzini, PGP

– Vårt mål har ikke vært å løse en gåte, men å skape økt forståelse av helt fundamentale geologiske prosesser, forteller professor i geologi Bjørn Jamtveit. Han tok over rollen som senterleder i 2006 da professor i fysikk Jens Feder, som var leder de tre første årene, fylte 67 år.

Geologer har tradisjonelt beskrevet tilstanden i geologiske systemer slik de er i dag, eller slik de så ut i tidligere tider. Arbeidet ved PGP har hatt til hensikt å beskrive hvordan geologiske systemer endrer seg. Med tilstrekkelig kunnskap vil man kunne beskrive de geologiske prosessene kvantitativt. Da oppstår også muligheten for å kunne si noe om fremtidig utvikling i et geologisk system, noe som øker relevansen for energi- og miljøforskningen.

Velger det enkle

Utgangspunktet for forskningen er de mønstre man observerer i den geologiske naturen. Geologiske systemer er ofte kompliserte, og mønstrene man ser kan være resultater av mange transformasjoner gjennom millioner av år. I myriaden av mulige problemstillinger har PGP valgt svært bevisst, for å legge grunnlaget for et reelt tverrfaglig samarbeid.

– Vi har valgt problemstillinger som er tilstrekkelig enkle til at de faktisk kan studeres og løses. Målet er fullt ut å forstå kreftene som virker i bergartene, og effektene av disse kreftene. Skal en geologisk problemstilling også være av interesse for fysikere, må den være så enkel at den kan formuleres og beskrives matematisk, forklarer Jamtveit.


Bjørn Jamtveit. Foto: Bård Gudim

I front

–  PGP er blitt kjent i verden som et nyskapende forskningsmiljø innenfor feltet. Det tverrfaglige samarbeidet som vi har lyktes i å bygge opp, gjør at PGP utmerker seg internasjonalt. Det er nettopp denne tverrfagligheten som har gitt oss økt fundamental forståelse av de geologiske prosessene, forklarer Jamtveit.

Senteret befinner seg i den internasjonale forskningsfronten. Mange forhold underbygger en slik påstand: utfallet i ulike evalueringer, tilstrømningen av utenlandske studenter og forskere og de vitenskapelige artiklene. Ca. 400 artikler fra PGP er publisert internasjonalt, hvorav flere i prestisjetunge tidsskrifter som Nature og Science.

– Vi tiltrekker oss utenlandske studenter og forskere. Senteret er internasjonalt kjent, og det er attraktivt å jobbe hos oss, sier Jamtveit. – Samtidig ser vi at institusjoner i andre land konkurrerer om å ansette våre studenter. Det ser vi som et kvalitetsstempel.

Utmerker seg

Senteret er evaluert i flere sammenhenger de siste årene. De internasjonale ekspertkomiteene har gang på gang gitt PGP Foto: Bård de beste skussmål. Forskningsrådets fagevalueringer av henholdsvis fysikk og geofag ga begge PGP topp skår. I Gudim midtveisevalueringen ble senteret klassifisert som «eksepsjonelt godt».

De mange utmerkelsene som er gått til PGPs ansatte, er også noe Jamtveit gjerne vil trekke fram. Spesielt stolt er han av de mange unge forskerne som lykkes i internasjonal konkurranse. I 2012 har for eksempel tre PGP-forskere nådd finalen med sine søknader om Starting Grant fra det europeiske forskningsrådet (ERC), hvorav to fikk støtte.

Jamtveit selv fikk Fridtjof Nansens belønning for fremragende forskning i 2010 og Forskningsrådets pris for fremragende forskning – Årets Möbius – for 2012. I tillegg er han første norske medlem av The Geochemical Society.

Verden utenfor

Formidling har vært en prioritert aktivitet gjennom SFF-perioden.

– Kunstnere, fotografer og også en komponist har vært med oss på feltarbeid. PGP-ansatte har deltatt i å arrangere et titall kunstutstillinger, skrevet tre populærvitenskapelige bøker og deltatt i mer enn 200 TV- og radioprogrammer siden starten, kan Jamtveit ramse opp. 

"Vårt mål har ikke vært å løse en gåte, men å skape økt forståelse av helt fundamentale prosesser."

 

Mediene har fattet stor interesse for senteret, og listen kan suppleres med minst 250 oppslag i aviser og tidsskrifter.

I løpet av perioden som SFF er 25 masterkandidater og 21 ph.d.-kandidater utdannet ved senteret. 40 prosent av disse er fremdeles i akademia, men kompetansen opparbeidet ved PGP er høyst relevant også i andre sektorer. Hele 40 prosent av master- og doktorgradskandidatene befinner seg i dag i petroleumsrelatert virksomhet.

Usikker fremtid

Universitetet vil gå inn med to millioner kroner per år i årene fremover for å ivareta verdier skapt ved senteret, men for øvrig fremstår det usikkert om PGP skal videreføres, og eventuelt hvilken rolle det skal ha. Et samarbeid med Statoil er på trappene, noe som utvilsomt vil gi et økonomisk fundament og styrke den anvendte forskningen. Men den grunnleggende, nysgjerrighetsdrevne forskningen som har vært i fokus ved PGP hittil, vil bli mindre fremtredende i et slikt samarbeid.

Av Ingvil Bjørnæs, Bladet Forskning
Publisert 5. des. 2012 16:20 - Sist endret 3. jan. 2014 16:04