Petroleum Geoscience revidert og utvidet

I august fikk professor emeritus Knut Bjørlykke ved Institutt for geofag endelig se resultatet etter mye arbeid; En helt fersk 2. utgave og utvidet lærebok i Petroleum Geoscience (2015). Boken spenner over et vidt spekter av petroleumsgeologi, fra geofysikk til sedimentære avsetningsmiljø og miljøgeologi. Med seg har han hatt flere fra instituttet som har bidratt med artikler i boken, som også skal oversettes til kinesisk.

Foto: Borerigg i Nordsjøen, her Oseberg C. Foto: NRS

Borerigg i Nordsjøen, her Oseberg C. Foto: NRS

Ny og utvidet bok om petroleumsgeologi

Den mye brukte læreboken Petroleum Geoscience foreligger nå i høst i en ny og utvidet andre utgave.

Som ved første utgave som ble utgitt i 2010, er det professor i geologi nå professor emeritus Knut Bjørlykke, Institutt for geofag som er redaktør for dette omfattende bokverket.

Petroleum Geoscience er en lærebok for fagfolk som arbeider i olje og gass sektoren. Den er også for studenter i geologi som ønsker et bredt overblikk over petroleumsgeologi og beslektede fagområder.

Bjørlykke er selv forfatter av de fleste av de 26 kapitlene i boken, enten selv eller i lag med andre. Flere andre vitenskapelige ansatte ved instituttet har bidratt med artikler i boken, i tillegg til noen artikkelforfattere utenfor universitetsmiljøet.

Det er et imponerende stykke arbeid som foreligger etter stor innsats over flere år.

Dekker et vidt spekter

Læreboken Petroleum Geoscience dekker et vidt spekter av fagområder, og gir leseren et overblikk over petroleumsgeologi og geofysikk. Den er også en guide for studenter som er interessert i miljøgeologi, ingeniør geologi og andre aspekter av sedimentærgeologi. På spørsmålet om hvorfor fagområdet er så vidt, svarer Bjørlykke: - Det kreves kompetanse fra ulike fagområder for å finne og produsere olje og gass, denne boken inneholder derfor artikler fra flere fagpersoner fra ulike fagfelt. En viktig del av boken er kunnskap om kvaliteten til reservoarbergarter som kan inneholde olje og gass, særlig  diagenese som går på porøsitet i sandstein og som kan være på opp mot 20-30 %.

I den nye andre utgaven er mye av fagstoffet utvidet og fire nye kapitler har kommet til. Et nytt kapittel om letestrategi er skrevet av Hans Rønnevik fra Lundin og det er også nye kapitler om elektormagnetiske metoder og reservoarmodellering.  Det er også tatt med mer stoff om skifre og ukonvensjonelle reservoarer og om miljøtiltak som lagring av CO2.

- Læreboken er nå på 665 sider - og det er 150 sider mer enn første utgaven som kom i 2010. Det har vært et stort arbeide med å oppdatere kapitler og å få med noe nye  som dekker uviklingen i faget og boken oversettes nå til kinesisk, sier Bjørlykke.

Bjørlykke ble professor emeritus i 2008, men den aktive professoren emeritusen har på langt nær trappet ned innsatsen?  Han er aktiv innen forskning, holder foredrag, skriver artikler, og skriver bøker som denne som omtales her. Samtidig er han aktiv i media og stiller opp på intervjuer, skriver kronikker og innlegg i aviser.

Internasjonalt nedslagsfelt

Petroleum Geoscience oversettes nå i disse dager fra engelsk til kinesisk med planlagt utgivelse i 2016, og det er ikke så ofte det skjer med en "norsk" forfattet lærebok.

At den utgis også på kinesisk viser at dette er en anerkjent lærebok. Den er spesielt brukt i Europa, USA og Kina ifølge salgsstatistikk for boken. Det er også en honnør til Bjørlykke og de andre forfatterne, samt fagmiljøet som boken springer ut fra.

Knut Bjørlykke har selv forsket på petroleum og gass fra mange ulike vinkler, og han har vært med på å utdanne et imponerende antall geologer ved UiB (1976-1984), og i sitt virke ved UiO fra siste periode fra 1984 til nå. Bjørlykke forteller at da han startet innenfor geologien i 1957 var det relativt få fagfolk innen geologi totalt i Norge. men som etter at oljevirksomheten kom i gang etter sokkel nå teller mange tusen geologer og geofysikere.

Ved denne nyutgivelsen har geologistudenter og ansatte ved UiO en spesielt en grunn til å glede seg.

- Alle ansatte og studenter kan laste ned boken gratis gjennom avtalen mellom Universitetsbiblioteket og tyske Springer-Verlag, avslutter Bjørlykke med et smil.

 

Referanse:

Bjørlykke, Knut (Ed.), 2015. Petroleum Geoscience - From Sedimentary Environments to Rock Physics. Springer Verlag, 662 p. ISBN 978-3-642-02332-3

Artikkelforfattere fra Institutt for geofag er:
Jan Inge Faleide, Roy Gabrielsen, Kaare Høeg, Helge Hellevang, Jens Jahren, Jenö Nagy og Nazmul Haque Mondol.

Artikkelforfattere fra utenfor UIO:
Nils Martin Hanken, Pål Gabrielsen, Ståle Johansen, Ragnar Knarud, Martin Landrø, Jesper Kresten Nielsen, Jan Rivenæs og Hans Rønnevik.

Av Gunn Kristin Tjoflot
Publisert 25. sep. 2015 10:16 - Sist endret 28. okt. 2015 13:26